Hotline: 0908 737 418
0905 535 369, 0918 870 245
Supremo Team Viewer Any Desk
popis súboru pridané dňa stiahni súbor

Aktuálny kódovník liekov, PZT, odosielajúcich lekárov platný od 01.01.2018.

Stiahnutý súbor (liekyMMRRRR.exe) uložte na USB do hlavného adresára a spustite ho. Nové kódy sa rozbalia na USB. Spustite program SOSW a cez F12 spustite import z USB.

01 jan 2018 download