Hotline: 0908 737 418
0905 535 369, 0918 870 245
Supremo Team Viewer Any Desk

29 dec 2017   Nové informácie v súvislosti s prechodom na eZdravie.

1.1. Aktualizácia SOSW, SOLW, ADOSW na novú verziu:

prechod na novú verziu programov bude od januára 2018 postupný. Najskôr si začiatkom roka urobte exporty do zdravotných poisťovní a počkajte na ďalšie informácie a novú verziu programu od nás.
 

1.2. Inštalácia karty ePZP  ( elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka)

Postup inštalácie čítačiek:
http://www.ezdravotnictvo.sk/ezdravie/Elektronicke-preukazy-zdravotnickych-pracovnikov/ePZP_citacky/Stranky/Ambulancia.aspx

 

Pomoc s inštaláciou čítačiek :

Dodávateľ – NCZI zabezpečuje pomoc s inštaláciou, aj výmenu čítačiek v prípade poruchy.

Kontakt na call centrum: 02/32 35 30 30

http://www.nczisk.sk/Kontakty/Kontaktne-centrum-NCZI/Pages/default.aspx


1.3. Prístupové práva k službe eRecept:

pre vystavovanie receptov s čiarovým kódom je nevyhnutné, aby ste mali vybavené prístupové mená a heslá pre tieto služby od všetkých zdravotných poisťovní. Ak ich ešte nemáte, požiadajte si o ne v poisťovniach!

 

1.4. Kontrola aktuálnosti údajov v Národnom registri zdravotníckych pracovníkov

v súvislosti s prechodom na eZdravotníctvo ( eHealth)  sme vás už upozorňovali, aby ste si skontrolovali aktuálnosť a úplnosť Vašich údajov v Národnom registri zdravotníckych pracovníkov, ak ste tak doposiaľ neurobili. 

 

Údaje o právnych vzťahoch a údaje o vykonávanom zdravotníckom povolaní v jednotlivých právnych vzťahoch zdravotníckych pracovníkov sa do ISZI NCZI zbierajú od decembra 2014 prostredníctvom elektronického formulára web aplikácie ISZI pod označením „R (MZ SR) 8-99“. Pre správne fungovanie toku údajov z ambulancií do NZIS je nevyhnutné, aby Vaše údaje v tomto registri boli v poriadku.

Prikladáme link na túto stránku:
https://iszi.nczisk.sk/iszi/login?redirectTo=%2Finbox (záložka Register)

Link na metodiku pre formulár „R (MZ SR) 8-99“
http://data.nczisk.sk/metodiky_iszi/vykazy_iszi/metodiky_2017/Met_web_R08_2017.pdf

Poradenstvo vo veci Hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov nie je v našej kompetencii. Nemáme prístupové práva k týmto údajom. Je to registrácia do informačného systému NCZI, nie do našich informačných systémov SOLW, SOSW, ADOSW. V prípade potreby kontaktujte, prosím, pracovníkov NCZI.

Ing. Iveta Kamendyová, č. tel.: 02 / 57 269 501, e- mail:  iveta.kamendyova@nczisk.sk

Mgr. Mária Patrášová,   č. tel.: 02 /57 269 407, maria.patrasova@nczisk.sk

Ing. Michaela Bobovská, e-mail: michaela.bobovska@nczisk.sk

zdroj: PAP