Hotline: 0908 737 418
0905 535 369, 0918 870 245
Supremo Team Viewer Any Desk

16 oct 2017   ezdravie

Program SOLW úspešne prešiel certifikáciou na NCZI a je pripravený k použitiu služieb ezdravie k dátumu 1.1.2018. K uvedenému dátumu bude k dispozícii aktuálna verzia programu. Na počítačoch s OS Win XP nebude podporované pripojenie na ezdravie. Každý zdravotnícky pracovník je povinný podať žiadosť o vydanie ePZP do 31.10.2017 na NCZI. Žiadosť môžete vybaviť na IOMO pracoviskách Slovenskej pošty. Zoznam pracovísk :www.nczisk.sk, www.posta.sk.

zdroj: PAP